SZELÉNYI IVÁN

Szelényi Iván a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte közgazdász diplomáját. Ezt követően a Központi Statisztikai Hivatalban kezdett dolgozni. 1964-ben Ford- ösztöndíjasként Berkeleyben, a Kalifornia Egyetemen folytatta tanulmányait egy éven át, később a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Csoportjának vezetőjeként a településszociológiai kutatásokat irányította. A többnyire Konrád Györggyel együtt végzett kutatások tudományos eredményei hamarosan kiváltották a korabeli politikai vezetés rosszallását, majd egyik, ugyancsak Konrád Györggyel közösen írt tanulmányuk (Az értelmiség útja az osztályhatalomig) külföldre juttatása miatt 1975-ben el kellett hagynia az országot.  

Ezután volt a Kent Egyetem vendégprofesszora, majd megalapította a Dél-ausztráliai Flinders Egyetem Szociológia tanszékét. Később átkerült az Egyesült Államokba, ahol több egyetemen foglalkozott szociológiai oktatással, míg 1999-ben a Yale egyetem tanszékvezető egyetemi tanára lett, 2010-14 között pedig a NYU Abu Dhabi társadalomtudományi dékánja. Magyarországról történt távozása után a kutatási területe a városszociológián kívül a kapitalizmus és a szocializmus szerkezeti problémáira is kiterjedt.
A rendszerváltást követően, ha nem is véglegesen, de visszatért Magyarországra, ahol munkásságát Széchenyi- és Polányi díjjal ismerték el. Munkásságában a rendszerváltás óta
a magyarországi polgárosodást és a társadalmi egyenlőtlenségeket is vizsgálja. Ezekben a munkáiban foglalkozott többek között a szocialista államokban működő vállalkozókkal, a
szocialista rendszerek városaiban található egyenlőtlenségekről. Jelenleg is részt vesz a magyar tudományos életben.

Kép forrása: Pécsi Tudományegyetem