KOLOSI TAMÁS

Kolosi Tamás szociológus, a Társadalomkutatási Intézet alapítója. A társadalmi rétegződés és a társadalmi egyenlőtlenségek elismert hazai és nemzetközi szaktekintélye. Empirikus kutatásai során úttörő szerepet játszott a többváltozós matematikai statisztikai módszerek magyarországi meghonosításában. Kutatási területei közé tartozik többek között az empirikus mérések problémája a társadalomtudományokban, az életstílus vizsgálata, valamint az elitformálódás a posztkommunista átalakulás folyamán. Ő maga a nyolcvanas évektől vállalkozásokba kezdett a könyvkiadás terén. Jelenleg a Líra és Lant Zrt. elnöke. 1989-90 folyamán Németh Miklós miniszterelnök, 1998 és 2002 között pedig Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadója volt. Közreműködik az évente megjelenő Társadalmi Riport létrehozásában. Tudományos munkásságát 2001-ben Széchenyi-díjjal ismerték el.